Aotahi: School of Māori and Indigenous Studies

Kei aku nui, kei aku rahi, tēnā koutou katoa.

Whakatau mai ki Aotahi: Te Kura Māori ki te Whare Wānanga o Waitaha. Nei rā te mihi e rere atu nei ki a koutou, ngā akonga katoa. Ko tā mātou mahi ko te akiaki, te tautoko i a koutou i roto i ā koutou mahi. Nō reira, okea ururoatia, kia tae atu koutou ki te taumata tiketike. Nō reira tēnā rawa atu koutou katoa.

Welcome to Aotahi: School of Māori and Indigenous Studies at the University of Canterbury. We extend our greetings to you all. We are here to encourage and support you while you are here. Therefore, strive to achieve, so that you can ascend the uppermost summit. Welcome.

Two tertiary teaching awards for Canterbury

12 August 2015 Two dedicated UC academics received Ako Aotearoa Tertiary Teaching Excellence Awards at a presentation at Parliament. (read article)

More News

hongi

Semester Two Courses

Enrolments are open for semester two courses. Aotahi offer courses in the Te Reo Māori programme and the Māori and Indigenous Studies programme.

Read more

schoolbook cover

Aotahi - School Handbook 2015

Contains information about staff, courses, summer courses, postgrad study and much more.

Download PDF

‘I've valued the will to excel among Māori students here...’

Remihana Emery Studying towards a GradDipTchLn(Secondary)
Pastor, Highway Church
(read profile)

Announcements and Events

TREO282/MAOR282: Kapa Haka - Introducing Māori Performing Artshaka

Flex your haka skills and put your pūkana to practice - Aotahi is offering the TREO282/MAOR282 Kapa haka course in semester two.

Read more